Zwroty

ZASADY ZWROTÓW

1. Zwrot i wymiana towaru.
1.1. Zwrot towaru odbywa się zgodnie z 2001 r. 29 czerwca Zarządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej nr 217 „W sprawie zatwierdzenia regulaminu zwrotu i wymiany rzeczy”.
1.2. Kupujący musi wysłać zwrócony towar listem poleconym. Zarejestrowany numer przesyłki należy przekazać Sprzedającemu nie później niż w ciągu 24 godzin. po wysyłce.
1.3 Koszt zwrotu zwracanej jakości lub towaru wymiennego ponosi kupujący.
1.4. W celu zwrotu produktu (ów) Kupujący może to zrobić w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty dostarczenia towaru do Kupującego, informując o tym Sprzedającego e-mailem. mail, ze zdjęciami lub filmami z przedmiotu i / lub paczki opisujących problem.
1.5. Zwracany towar musi być w oryginalnym, zadbanym opakowaniu, nieuszkodzony, nieużywany, tego samego zestawu, w jakim otrzymał go Kupujący, bez utraty wyglądu towaru (nieuszkodzone etykiety, nierozerwane folie ochronne itp.). Przy zwrocie produktu konieczne jest przedłożenie papierowego (drukowanego) dokumentu jego zakupu (zamówienie, kopia zamówienia).
1.6 W przypadku zwrotu produktu wysokiej jakości do Kupującego zwracana jest tylko kwota zapłacona za produkt. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi kupującemu.
1.7. Po zwróceniu niewłaściwego otrzymanego produktu Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany takiego produktu na wymagany produkt. Jeśli żądany towar nie będzie dostępny, Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie pieniądze (za towar i faktycznie poniesione koszty wysyłki).
1.8. W przypadku zwrotu wadliwego produktu Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt na podobny lub zwrócić Kupującemu pieniądze.
1.9. W celu zwrotu wadliwego produktu (ów), Kupujący może to zrobić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia towaru do Kupującego, informując o tym Sprzedającego drogą mailową. mail, ze zdjęciami lub filmami o niskiej jakości przedmiotu i / lub paczce opisujących problem.
1.10. Zwracany produkt niskiej jakości musi być w oryginalnym, zadbanym opakowaniu, nieuszkodzony, nieużywany, w takim samym zestawie, w jakim otrzymał go Kupujący, bez utraty wyglądu towaru (nieuszkodzone etykiety, nierozerwana folia ochronna itp.). Przy zwrocie produktu konieczne jest przedstawienie papierowego (drukowanego) dokumentu jego zakupu.
1.11. Sprzedający ma prawo nie przyjąć towaru zwróconego przez Kupującego, jeśli Kupujący nie zastosuje się do procedury zwrotu towaru określonej w punktach 1.4-1.5,1.9-1.10 niniejszego Regulaminu.
1.12. Jeśli Kupujący zapłacił za przedmiot kuponem podarunkowym, kupon i inna zapłacona dodatkowa kwota (jeśli została zapłacona) zostaną zwrócone.
1.13. Jeśli Kupujący zwróci zakupiony produkt z rabatem, kwota zapłacona za produkt z obowiązującym rabatem podlega zwrotowi.

1.14. Podkreślamy, że zgodnie z 2001 29 czerwca Zarządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej nr 217 „W sprawie zatwierdzenia regulaminu zwrotu i wymiany rzeczy”, że następujące towary wysokiej jakości nie są wymieniane ani zwracane:

  • meble, pościel, lampy
  • ubranka dziecięce
  • zabawki, gry

2. Postanowienia końcowe.
2.1. Niniejsze Zasady Zwrotu Towarów zostały sporządzone zgodnie z ustawami i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
2.2. Do niniejszych zasad stosuje się prawo Republiki Litewskiej. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane są w trybie określonym przez prawo Republiki Litewskiej.